ในปัจจุบันนี้แผ่น CD DVD เริ่มลดความนิยมลง เนื่องจากมีแฟลชไดรฟ์เข้ามาทดแทน และในการติดตั้ง Windows เช่น Windows10 เราสามารถใช้แฟลชไดรฟ์สร้างไฟล์ Setup เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน และสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าแผ่น CD  DVD  ที่จะใช้งานไม่ได้หากมมีรอยขีดข่วน  ดังนั้นเรามารู้จักวิธีสร้างแฟลชไดรฟ์  เพื่อทำ Windows10 Setup กันเลย

เริ่มต้นเตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อน
      1. ดาวน์โหลดไฟล์  ISO  WIndows10 ที่ต้องการมาเก็บไว้
      2. ดาวน์โหลดโปรแกรม rufus.exe เป็นโปรแกรมทำให้แฟลชไดรฟ์เป็นตัว Setup Windows10 จากเว็บไซต์  http://rufus.akeo.ie/

วิธีสร้างมีดังนี้

1. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ปรับแต่ง BIOS ให้ Boot ผ่านแฟลชไดรฟ์  โดยตั้งค่าการ Boot ให้ Boot ด้วยแฟลชไดรฟ์เป็นลำดับแรก
      rufus1

อย่าลืมเปลี่ยนลำดับการ Boot ให้ครบทุกที่ใน BIOS

      rufus2

 

2. เสียบแฟลชไดรฟ์  เข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วดับเบิลคลิกโปรแกรม  refus.exe  ที่ดาวน์โหลดมา

      rufus3

      - เลือกไฟล์  ISO  Windows10  ที่ดาวน์โหลดมาโดยคลิกปุ่ม  SELECT
      - เปลี่ยนชื่อตรง  Volume label  ตามต้องการ
      - เปลี่ยน  File system  เป็น  NTFS
      - คลิก  START  แล้วรอพักใหญ่ๆ
      - เมื่อโปรแกรมสร้างแฟลชไดรฟ์  Windows10 Setup  เรียบร้อยแล้วก็ถอดแฟลชไดรฟ์ไปติดตั้ง  Windows10 ได้เลย

      ขั้นตอนอาจจะรวบรัดนะครับแต่ก็ลองศึกษาและทดลองทำดู  ผมทำแล้วสะดวกมากตอนนี้ก็ทำไว้ใช้งาน 5 ชุด  1  ชุดจะประกอบด้วย แฟลชไดรฟ์ติดตั้ง Windows 10 และ แฟลชไดรฟ์รวมโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์  เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนมีปัญหาก็นำชุดติดตั้งไปใช้งานได้เลย..