ที่โรงเรียนมี Server IBM X3400 M3 อยู่หนึ่งเครื่อง  เดิมทีติดตั้ง Windows 2008 ซึ่งมาพร้อมเครื่อง แต่ตอนนี้ License หมดอายุแล้วจึงอยากติดตั้งเป็น Linux แทน Windows  ...ปัญหาที่พบก็คือ  ทดลองติดตั้ง Linux ทั้ง CentOS  Debian  Ubuntu  และ UNIX FreeBSD ทุกตัวติดตั้งผ่านหมดเพียงแต่ว่าเวลา Boot เครื่องหลังติดตั้งเสร็จมีแต่ CentOS เท่านั้นที่ Boot ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร ส่วน Linux ตัวอื่น Boot ไม่ได้เลยสักตัว พยายามหาคำตอบอยู่นาน จนได้ไปอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ IBM ก็เห็นเขียนว่า IBM รับรอง Software Windows  Linux Redhat จึงคิดเอาเองว่า CentOS ก็พัฒนามาจาก Redhat ทำให้ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งภายหลังได้โทรสอบถามฝ่ายเทคนิค IBM ทำให้สามารถแก้ปัญหาการ Boot ได้คือติดตั้ง Linux ตัวอื่นก็ Boot ได้เหมือนกัน โดยมีวิธีทำง่ายๆ ดังนี้

1. นี่เลยครับเครื่อง IBM X3400 M3

       IBM1

2. ตอนเปิดเครื่องครั้งแรกให้กดปุ่ม F1 เพื่อเข้าสู่หน้า Setup

       IBM2

3. เลื่อนไฮไลท์มาที่รายการ Boot Manager  แล้วกด Enter

       Snap5

4. เลือกรายการ Add Boot Option แล้วกด Enter

       IBM6

5. เลือกรายการ Legacy Only แล้วกด Enter แล้วก็กดปุ่ม ESC เพื่อออกจากหน้าต่างนี้

       IBM7

6. เลือกรายการ Change Boot Order แล้วกด Enter

      IBM8

7. กด Enter เพื่อเลือกเปลี่ยนลำดับการ Boot

       IBM9

8. เลื่อนไฮไลท์มาที่รายการ Legacy Only แล้วกดปุ่ม + หรือ -  เพื่อเลื่อนรายการ Legacy Only ให้อยู่บนสุด

       IBM10

9. เมื่อเลื่อน Legacy Only มาบนสุดแล้ว เลื่อนไฮไลท์มาที่ Commit Chagnes แล้วกด Enter จากนั้นก็กดปุ่ม ESC เพื่อออกจากหน้าต่างนี้

       IBM11

10. เลื่อนไฮไลท์มาที่รายการ Start Options เพื่อตรวจสอบลำดับการ Boot

       IBM3

11. รายการ Legacy Only ต้องอยู่บนสุด ถ้าไม่อยู่บนสุดให้กลับไปทำขั้นตอน 3-9 อีกครั้ง เมื่อตรวจสอบแล้วว่ารายการ Legacy Only อยู่บนสุดให้กดปุ่ม ESC เพื่อออกจากหน้าต่าง Start Options

       IBM4

12. เลือกรายการ Save Setting แล้วกด Enter

       IBM12

13. เลือกรายการ Exit Setup แล้วกด Enter

       IBM13

14. กดปุ่ม Y แล้วกด Enter

       IBM14

15. จากนั้นก็ Boot เครื่องตามปกติ บางครั้งต้องติดตั้ง Linux ใหม่อีกครั้งแต่หลังจากติดตั้งเสร็จและ Boot เครื่องก็จะ Boot โดย Linux ที่ไม่ใช่ CentOS ได้แล้วครับ