เมื่อพบปัญหา Windows 8 ไม่สามารถใช้งานได้แล้วมีข้อความแจ้งว่า MBR is Missing มีวิธีแก้ไขดังนี้
     1. ให้ Boot เครื่องด้วยแผ่นติดตั้ง Windows 8 แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้งจนกระทั่งมาถึงหน้าจอที่ให้เลือก ภาษา โซนเวลา คีย์บอร์ด ก็ให้คลิกปุ่ม Next
   2เมื่อเข้าสู่หน้าต่างที่มีปุ่ม Install now ให้คลิกรายการ Repair your computer ด้านล่างซ้ายมือ
   3เมื่อมีหน้าต่าง Choose an option ปรากฏขึ้นมาให้เลือกรายการที่สอง Troubleshoot
   4เมื่อหน้าต่าง Troubleshoot ปรากฏขึ้นมาให้คลิกเลือกรายการ Advanced options
   5เมื่อมีหน้าต่าง Command Prompt ปรากฏขึ้นมาให้พิมพ์คำสั่ง bootrec /fixmbr แล้วกดปุ่ม Enter รอจนกว่าจะมีข้อความแสดงผลว่า The operation completed successfully ก็แสดงว่า MBR ถูกซ่อมแซมแล้ว แล้วก็ Reboot เครื่องต่อไป