ได้ติดตั้ง Windows 8.1 ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน ใช้งานไปได้สัก 3-4 วันก็มีปัญหาหน้าจอ Blue Screen จึงนำมาสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์ ก็พบว่าไดรฟ์ D โดนไวรัสคอมพิวเตอร์ซ่อนโฟลเดอร์ทั้งไดรฟ์ เมื่อใช้โปรแกรมกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ออกหมดแล้ว ก็ได้ดำเนินการติดตั้ง Windows 8.1 ใหม่อีกรอบ แต่พบปัญหาตอนติดตั้งโปรแกรมชุด Office ซึ่งแก้ปัญหายังไงก็ติดตั้งไม่ได้ จึงติดตั้ง Windows 8.1 ใหม่อีกรอบแต่คราวนี้ติดตั้งไม่ผ่าน ก็เลยเปลี่ยนเป็น Windows 7 64bit ก็ติดตั้งไม่ผ่านอีก คือติดปัญหาว่า Window 7 มองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์ ในขั้นตอนเลือกไดรฟ์ที่จะติดตั้ง  ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเป็น Windows 8.1 อีกครั้งก็มองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์ตอนเลือกไดรฟ์เหมือนเดิม 
      จึงทำการถอดฮาร์ดดิสก์มาต่อกับ External Box แล้วนำไปเสียบ Port USB ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อทดสอบว่าฮาร์ดดิสก์เสียหรือเปล่า ก็มองเห็นไดรฟ์ตามปกติ จึงตรวจสอบดูที่สาย SATA ก็พบต้นเหตุของปัญหาว่าสาย SATA ชำรุด เมื่อเปลี่ยนสาย SATA ใหม่ปัญหาต่างๆ ก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยติดตั้ง Windows 8.1 และโปรแกรมต่างๆ  ก็ใช้งานได้ตามปกติ สรุปว่า เพราะไวรัสคอมพิวเตอร์ และ Hardware ชำรุดทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ไม่สมบูรณ์
      สิ่งที่ควรทำเมื่อจะติดตั้ง Windows ใหม่ก็คือถอดฮาร์ดดิสก์ออกมาต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นแล้วก็คัดลอกข้อมูลสำคัญออกมาให้หมดหรือให้ได้มากที่สุด

sata