ต่อเนื่องจากบทความ ตรวจสอบ Notebook เสียแบบช่างจำเป็น ก็ได้สังเกตว่าฮาร์ดดิสก์ใน Notebook ที่มีปัญหาเวลาติดตั้ง Windows จะช้ามากๆ สังเกตที่ไฟหน้าเครื่องจะเห็นว่าไฟฮาร์ดดิสก์ติดตลอดไม่กะพริบเลยเหมือน ฮาร์ดดิสก์ทำงานตลอดเวลา แล้วก็ติดตั้ง Windows ไม่สำเร็จค่้างตรงรายการ Update หรือตรงรายการอื่น และใช้เวลานานเกิน 1 ชั่วโมงครึ่ง ทั้งที่ใส่ Ram ไป 4 GB

    พอเปลี่ยน ฮาร์ดดิสก์ใหม่ ติดตั้ง Windows 7 x64 Ram 4 GB ไม่ถึง 30 นาทีครับ เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สังเกตไฟฮาร์ดดิสก์ที่ด้านหน้าจะไม่ติดตลอดมีกะพริบเวลาติดตั้ง ที่สำคัญทำงานได้เร็วครับ...