เครื่องพิมพ์ EPSON L300 ที่ผมใช้อยู่มีครั้งหนึ่งใช้กระดาษ A4 80 แกรมพิมพ์งานและสั่งพิมพ์แบบละเอียด หลายร้อยแผ่นก็ไม่พบปัญหาขอบกระดาษเลอะแต่อย่างใด แต่พอเปลี่ยนกระดาษเป็น 120 แกรม แบบด้านทั้งหน้าและหลังของกระดาษ พอสั่งพิมพ์แบบละเอียดพบว่ามีรอบคราบหมึกสีดำเลอะบริเวณขอบกระดาษด้านบนและด้านล่าง ผมจึงแก้ปัญหาแบบนี้ครับ
    ก่อนลงมือทำ แนะนำว่าให้อ่านขั้นตอนให้เข้าใจก่อนทำครับ  หากอ่านไปทำไปอาจเกิดปัญหากับเครื่องพิมพ์ได้นะครับ

    1. เตรียมกระดาษทิชชู ถ้าได้ทิชชูแบบกระดาษเอนกประสงค์แผ่นใหญ่ๆ จะดีมากเลย เตรียมไว้หลายแผ่น หรือเตรียมไว้ 1 ม้วนก็ได้

    2. เปิดฝาเครื่องพิมพ์ออก

    3. กดปุ่มปิดเครื่องพิมพ์  ตอนนี้ตลับหมึกจะเลื่อนจากด้านขวามาด้านซ้าย  ให้สังเกตก่อนหนึ่งรอบครับว่าตลับหมึกเลื่อนไปอยู่ด้านซ้ายนานเท่าใด  แล้วดูที่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์เราจะเห็นฟองน้ำซับหมึกอยู่  ซึ่งเราจะต้องเอากระดาษทิชชูมาซับหมึกในฟองน้ำนี้ครับ  เมื่อตลับหมึกเลื่อนมาทางด้านขวามือเรียบร้อยแล้วให้เตรียมกระดาษทิชชูไว้  หากเป็นกระดาษทิชชูแบบม้วนเล็กก็ฉีกมาสัก 3 แผ่น แล้วทบกันไว้ให้หนาๆ หากเป็นกระดาษทิชชูแบบเอนกประสงค์แผ่นใหญ่ ฉีกมาแผ่นเดียวก็พอ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง ตลับหมึกก็จะเลื่อนมาทางด้านซ้ายมืออีกครั้ง  ให้รีบเอากระดาษทิชชูไปซับน้ำหมึกบริเวณฟองน้ำด้านขวาครับแล้วกดแช่ไว้สักครู่  จากนั้นก็รีบดึงมือออกก่อนที่ตลับหมึกจะเลื่อนกลับมา  ระวังครับอย่าทำทิชชูหล่นค้างไว้ในเครื่องพิมพ์  จากนั้นก็กดปุ่มปิดเครื่องอีกครั้งตลับหมึกก็จะเลือนมาทางด้านซ้ายอีกครั้ง  ก็รีบเอากระดาษทิชชูแผ่นใหม่ซับฟองน้ัำอีกครั้งครับ  ทำแบบนี้สัก 4-5 รอบจนกว่ากระดาษทิชชูจะเลอะหมึก น้อยลง  แล้วก็สั่งสิมพ์งานตามปกติ  รอยเลอะก็จะหายไปหรืออย่างดีก็ลดลงไปมากเลยครับ

    4. มีข้อสังเกตนิดนึง ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ที่สังเกตได้ก็คือ  พอสั่งพิมพ์แล้วเลือกตัวเลือกเป็นกระดาษธรรมดาและสั่งพิมพ์ความละเอียดสูง  คราบเลอะน้อยกว่าสั่งพิมพ์แล้วตั้งค่ากระดาษเป็นกระดาษเอปสันด้าน ซึ่งผลงานที่ออกมาไม่ต่างกันเท่าไรแต่สั่งพิมพ์ด้วยกระดาษเอปสันด้านคราบเลอะมากกว่า พอทดลองสั่งพิมพ์แบบไม่ละเอียดคือสั่งพิมพ์แบบธรรมดาด้วยกระดาษ 120 แกรมก็ไม่มีคราบเลอะตามขอบกระดาษ
    5. ทดลองใช้กระดาษ 150 แกรม ทั้งแบบมันและแบบด้านสั่งพิมพ์แบบละเอียด ก็ไม่พบว่าจะมีหมึกเลอะตามขอบกระดาษ