ในห้องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน มีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งเปิดแล้วกว่าจะ boot สำเร็จใช้เวลานานมากๆ ซึ่งปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาปีกว่าๆ ช่วงปิดเทอมได้ทำการตรวจสอบและลงโปรแกรมใหม่หมดก็ยังเปิดทำงานช้าอีก กำลังจะเปลี่ยนเมนบอร์ดของเครื่อง แต่ว่าสังเกตตอน boot เข้า bios พบว่าในรายการที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องอ่าน DVD ตัวหนังสืออ่านไม่ออกเลย ประมาณว่าเป็นตัวหนังสือรหัส ASCII ครูกนนจึงทำการเปลี่ยน Port ที่เสียบสาย SATA ของเครื่องเล่น DVD ในเมนบอร์ดแล้วเปิดเครื่องใหม่ ผลก็คืออาการที่ว่าเปิดเครื่องแล้ว boot ช้ามากๆ หายไปเลย แสดงว่าเมนบอร์ดมีปัญหาจริงๆ แต่ยังไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ ก็เป็นประสบการณ์ให้ต้องรอบคอบตรวจสอบดีๆ เวลาซ่อมคอมพิวเตอร์เพราะปัญหาบางอย่างเราอาจกังวลมากจนมองไม่เห็นจุดเล็กๆ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหานั้นๆ ทำให้ต้องเสียเวลา เสียทรัพยากร เกินความจำเป็นในการแก้ปัญหา