ถ้ามั่นใจว่า อุปกรณ์เครือข่ายไม่เสียหาย อีกหนึ่งอย่างที่ควรตรวจสอบคือ
Disable LAN ใน Bios ไว้หรือเปล่า
เพราะเคยพบปัญหา ติดตั้งไดรเวอร์แลนยังไงก็ใช้งานการ์ดแลนไม่ได้สักที
เปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ กว่าจะนึกได้ว่าต้องตรวจสอบ
Bios ก็เสียเวลากว่า 2 ชั่วโมง