ปัญหานี้เกิดจากการ Uninstall โปรแกรมออกไม่หมด เมื่อ Windows Boot ขึ้นมาและมีการสั่งให้โปรแกรมที่ Uninstall ออกไม่หมดขึ้นมาทำงาน ก็จะเกิด ปัญหานี้ขึ้น โดยจะมีหน้าต่าง Error เกิดขึ้นตอน Boot เครื่องแล้วคล้ายภาพด้านล่าง ก็มีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ดังนี้

1. หน้าต่าง Error เวลาเปิดเครื่อง

couit1

2. วิธีแก้ปัญหาขั้นตอนแรก คลิกปุ่ม Start เลือกรายการ แผงควบคุม (Control Panel)

couit2

3. คลิกเลือกรายการ เครื่องมือในการดูแล (Administrator Tools)

couit3

4. ดับเบิลคลิกรายการ Task Scheduler

couit4

5. ดับเบิลคลิกรายการ Task Scheduler Library ด้านซ้ายมือ

couit5

6. ดับเบิลคลิกรายาการ BackgroundContainer Startup Task

couit6

7. คลิแทบ Actions แล้วดับเบิลคลิกรายการด้านล่าง ตามภาพตัวอย่าง

couit7

8. คลิกรายการ Properties ด้านขวามือ

couit8

9. คลิกแทบ Actions แล้วคลิก Edit จากนั้นลบข้อความตามภาพด้านขวามือออก แล้วคลิก OK 

Snap9

10. คลิก OK ออกมาเรื่อยๆ แล้วปิดหน้าต่าง Control Panel จากนั้นก็ Reboot เครื่องอีกครั้ง