aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

       อยู่ๆ ก็รู้สึกคิดถึง LinuxSIS  กับ  TLE  ขึ้นมาซะงั้น  เมื่อก่อนก็เคยนำมาใช้ทำ Server แต่อยู่ๆ Website ที่เคยเปิดให้ดาวน์โหลดก็ปิดตัวไป  ตามกาลเวลาล่ะครับไม่มีอะไรยั่งยืนตลอดไป วันนี้ก็เลยสอบถามไปที่ NECTEC เรื่อง Linux ทั้งสองตัวนี้ ก็ได้ความรู้และคำตอบว่า Linux สองตัว (เป็นตำนานไปแล้ว) นี้หายไปไหนกัน...

       " LinuxTLE และ LinuxSIS ซึ่งเป็นชุดเผยแพร่ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่พัฒนาโดยเนคเทค ปัจจุบันได้ยุติการพัฒนาแล้วโดยรุ่นสุดท้ายเผยแพร่ไปเมื่อปี 2554 และโครงการพัฒนาโอเพนซอร์สในเนคเทคได้สิ้นสุดลงในปี 2555 โดยยุติการเผยแพร่และการสนับสนุน LinuxTLE และ LinuxSIS ตั้งแต่นั้นมา  ในส่วนของการพัฒนาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับภาษาไทย ส่วนที่เคยพัฒนาจากภายในเนคเทคจะรวมอยู่ที่ public community ชื่อ Thai Linux Working Group (TLWG) คือที่เว็บไซต์ http://linux.thai.net/ โดยซอร์สโค้ดทั้งหมดจะเผยแพร่แบบโอเพนซอร์สที่ Github (https://github.com/tlwg) และผลจากการพัฒนาเกี่ยวกับภาษาไทยถูกผลักดันให้เข้าไปอยู่ในโครงการต้นน้ำ ได้แก่ โครงการ OpenOffice/LibreOffice (www.openoffice.orgwww.libreoffice.org) โครงการ Debian (www.debian.org) โครงการ Ubuntu (www.ubuntu.com) ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมย์เดิมของการพัฒนาในโครงการโอเพนซอร์สคือ ใช้ TLE เป็นชุดเผยแพร่เพื่อให้เผยแพร่ได้รวดเร็วในประเทศ และใช้ทดสอบและพัฒนาก่อนจะส่งให้เข้าไปรวมอยู่ในชุดเผยแพร่ต้นน้ำอย่างสมบูรณ์  ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า Linux Distribution แทบทุกตัวสามารถใช้งานกับภาษาไทยได้เป็นอย่างดีแล้ว โดยเฉพาะ Ubuntu Linux เป็นระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่สามารถใช้งานภาษาไทยได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ติดตั้ง มีความเหมาะสมที่จะใช้งานทั้งบนระบบเดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์ มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากทั่วโลกและในประเทศไทย ดังนั้นทางเนคเทคจึงขอแนะนำให้ใช้ Ubuntu Linux แทน LinuxTLE  โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก mirror site ภายในประเทศเช่น http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu-releases/https://mirror.kku.ac.th/ubuntu-release/ และสามารถเข้าร่วมพูดคุย สอบถามปัญหาได้ที่กลุ่มผู้ใช้ Ubuntu ในประเทศไทยที่ https://www.facebook.com/groups/146562735412052​ 
       การดาวน์โหลด LinuxTLE และ LinuxSIS ยังสามารถหาดาวน์โหลดได้จากftp://ftp.nectec.or.th​ แต่ไม่แนะนำให้ใช้งาน เนื่องจากไม่ได้มีการพัฒนาต่อจากเดิมนานมากแล้ว ซึ่งอาจจะมีปัญหาการติดตั้งบน hardware ใหม่ๆ และรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ upgrade ซึ่งจะมีปัญหาเรื่อง security ได้ "
       ถ้ารักกันจริง  ก็ไปดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ครับ :)