aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

       เมื่อเราสร้างบทความ แล้วเราก็สร้างลิ้งบทความไว้กลางหน้าจอ เวลาทำลิ้งมักเจอปัญหาแสดงบทความกลางหน้าจอแต่มีโมดูลอื่นแสดงปนอยู่ด้วยทำให้ไม่สวยงาม เรามีวิธีทำลิ้งกลางหน้าจอให้แสดงบทความอย่างเดียวได้ง่ายๆ ดังนี้ (เป็นวิธีที่ลองทำแล้วได้ผล อาจมีวิธีดีกว่านี้)

อันดับแรก  สร้างเมนูแสดงลิ้งข้อความก่อน  เพื่อสามารถคัดลอกลิ้งข้อความไปใช้ต่อไป

1. สร้างกลุ่มเมนูก่อน ด้วยการคลิกที่รายการ เมนู เลือกรายการ จัดการเมนู เลือก เพิ่มกลุ่มเมนูใหม่

    ShowContent-1

2. ใส่ ชื่อ ชื่อแบบยูนิค รายละเอียด แล้วคลิก บันทึก

    ShowContent-2

3. เมื่อทำเสร็จจะเห็น ชื่อกลุ่มเมนู ที่สร้างปรากฏขึ้นมา

    ShowContent-3

4. คลิกรายการ เมนู แล้วคลิกปุ่ม สร้างใหม่

    ShowContent-4

5. ใส่ข้อมูล  ชื่อเมนู เอเลียส์ แล้วคลิกปุ่ม เลือก ตรงรายการ ชนิดของเมนู

    ShowContent-5

6. เลือกชนิดเมนูเป็น  เนื้อหา  หมวดหมู่แสดงแบบลิสรายการ

    ShowContent-6

7. ตรงรายการ เลือกหมวดหมู่ คลิก เลือก 

    ShowContent-7

8. เลือก กลุ่มหมวดหมู่บทความ ตามต้องการ

    ShowContent-8

9. ที่เมนู ตั้งค่าหมวดหมู่ คลิกรายการ ชื่อหมวดหมู่ เลือกเป็น แสดง

    ShowContent-9

10. คลิก บันทึก เราก็จะเห็นชื่อกลุ่มบทความที่ต้องการแสดงปรากฏขึ้นมา

       ShowContent-10

ต่อไป  ก็สร้างโมดูลดึงเมนูมาแสดงผล

11. เมื่อสร้างเมนูเสร็จแล้ว  ต่อไปก็ต้องสร้างโมดูลที่จะนำเมนูมาแสดงผล ให้คลิกรายการ ส่วนเสริม เลือก การจัดการโมดูล

       ShowContent-11

12. คลิกปุ่ม  สร้างใหม่

       ShowContent-12

13. เลือกรายการ เมนู โมดูลใช้แสดงเมนู

       ShowContent-13

14. ใส่ชื่อ เลือกเมนู ตำแหน่ง สถานะ (ให้เลือกเป็นไม่เผยแพร่ก่อน เวลาใช้ค่อยเลือกเป็นแสดงผล เลิกใช้ก็ไม่เผยแพร่)

       ShowContent-14

15. คลิก บันทึก ก็จะเห็นชื่อโมดูลที่สร้างปรากฏขึ้นมา

       ShowContent-15

16. คลิก แสดงผล หรือ ไม่แสดงผล ตามต้องการ

       ShowContent-16

17. พอเราดูการแสดงผลของเว็บเราจะเห็นลิ้งกลุ่มบทความ

       ShowContent-17

18. คลิกที่ลิ้งจะเห็นบทความในกลุ่มบทความที่ต้องการปรากฏขึ้นมา

       ShowContent-18

19. ให้เรา คัดลอกลิ้ง ไปใช้งานได้เลย

       ShowContent-19

20. แล้วก็คลิกที่ ภาพที่วางไว้กลางหน้าจอ แล้วใส่ลิ้งที่คัดลอกมาลงไป

       ShowContent-20

21. เราสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลของบทความได้ด้วยการคลิกเมนู เนื้อหา เลือก จัดการเนื้อหา

       ShowContent-21

22. คลิกรายการ ตั้งค่า หน้าจอการแก้ไข

       ShowContent-22

23. เปลี่ยนทุกรายการเป็น ใช่ 

       ShowContent-23

24. แล้วก็คลิกรายการ ตั้งค่าเนื้อหา จากนั้นก็ปรับแต่งการแสดงผลบทความตามต้องการ

       ShowContent-24

25. พอทำบทความแรกเสร็จ บทความต่อไปเพื่อให้มีการตั้งค่าแบบเก่าให้คลิกเลือก บันทึกและคัดลอก แล้วเปลี่ยนข้อมูลตามต้องการ เราก็จะได้บทความใหม่ที่มีการปรับแต่งเหมือนบทความเดิมทุกประการ

       ShowContent-25

จบครับ อ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าท่านพยายามอ่านจนจบ ถ้าบทความนี้แก้ปัญหาที่ท่านพบได้ก็ของแสดงความยินดีด้วยครับ