aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

ในโปรแกรม freeradius ต้องอาศัยฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลมาใช้ในการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นยูสเซอร์เนม และพาสเวิร์ดหรือเมสเสจและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละยูสเซอร์ โดยในฐานข้อมูลจะมีตารางที่เกี่ยวข้องดังนี้

radcheck ใช้ตรวจสอบ username กับ password ของ client เวลา login
radreply ใช้เก็บข้อมูลในการส่งให้ NAS เวลา login เสร็จจะได้ค่าไหน ส่งให้ NAS บ้าง เช่น user นี้ 
ให้ตัดการ login 
ทุก 3 ชั่วโมง radreply  ก็จะเก็บข้อมูลนี้แล้วส่งให้ NAS
radacct ใช้เก็บข้อมูลประวัติการ login ของ user
radgroupcheck ชื่อบอกแล้วว่า เช็ค กรุ๊ป  ตัวอย่าง เช่น มี user ให้ login ใช้งานได้ 5 ชม 5 วัน ถ้ามี user เดียว
เราก็แอดไปที่
 ตาราง radcheck เลย ครั้งเดียวเสร็จแต่เจ้ากรรมถ้าเรามี 20 user เราจะมานั่งแอด
ที่ตาราง radcheck 20 ครั้ง มันก็ลำ
บาก ก็เลยมี ตาราง radgroupcheck ประหยัดเวลาให้เรา แอด
ค่าต่างๆ พร้อมด้วยชื่อ group ไป แล้วเราจะรู้
ได้ไงว่า user ไหนอยู่กลุ่มไหน ก็เป็นที่มาของตาราง
usergroup เป็นที่บอกว่า user นี้ อยู่ group ไหนจะได้ดึงค่ามาถูก
radgroupreply เป็นลักษณะการใช้งานเหมือน radgroupcheck แต่เพียงเก็บข้อมูลการ reply มาให้ NAS รับค่าอีกที
nas เอาไว้เก็บข้อมูล client ในกรณี ใช้ external radius ไว้อนุญาตให้ nas ไหนเข้ามาใช้ได้บ้าง
radippool ยังไม่เคยใช้เลยครับ
radpostauth เท่าที่ดูเป็นการเก็บข้อมูลประวัติการ login ธรรมดา ครับ ตาราง Account ไว้เก็บข้อมูลประวัติของผู้ใช้เพื่อใช้อ้างอิงในการพิสูจน์ตัวตน เพราะข้อมูลในตารางนี้จะไม่ถูกลบ เมื่อ user หมดอายุซื่งเหมือนกับRadacct ก็ไม่ถูกลบ แต่เก็บข้อมูลคนละต้านครับRadacct จะเก็บการใช้งานในแต่ละการ login ครับเพิ่มเติมครับ ตาราง Account สามารถแก้ไขตารางได้โดยไม่มีผลกับการทำงานของ Radius ครับ เพราะเป็นเพียงข้อมูลประว้ติผู้ใช้เท่านั้น

ที่มา : http://beeooz.wordpress.com/2010/10/18/table-in-freeradius/