aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

    ความจริงไม่ใช่วิธีแก้ปัญที่ถูกต้องแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแค่นั้นเอง....
    ปัญหา Login เข้าสู่ระบบไม่ได้เมื่อเปิดเว็บไซต์ที่เป็น https เช่น  https://www.google.com หรือเว็บไซต์ https://www.facebook.com  เป็นต้น ผมแก้ปัญหาง่ายๆ  ในห้องคอมพิวเตอร์เครื่องทุกเครื่อง ตั้งค่า Browser ทุกตัวในเครื่องแต่ละเครื่องให้เปิดหน้าแรกเป็นเว็บไซต์ http://www.sanook.com ซึ่งจริงๆ  จะเปิดเว็บอะไรก็ได้ขอเพียงแต่เป็นเว็บที่ขึ้นต้นด้วย http ก็พอแล้ว แบบนี้พอนักเรียนหรือคนอื่นมาใช้เครื่องในห้องคอม ไม่ว่าจะเปิดเว็บด้วย IE  Chrome  Firefox  ก็จะเข้าหน้า Login ได้โดยอัตโนมัติ
    แล้วเครื่องที่ไม่ได้อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ล่ะ จะทำยังไงดี....  ก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมก็ใช้วิธีบอกทีละคนที่มาถามผมไปเลยว่าให้ลองพิมพ์  1.1.1.1  ในช่อง URL ดูมันก็จะเข้าสู่หน้า Login ได้ตามปกติ พร้อมทั้งทำหน้า Login ที่แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนพิมพ์  1.1.1.1 เวลาเข้าเว็บไมได้เพิ่มเติมด้วย คงไม่ได้แก้ปัญหากันได้วันสองวัน  นานหลายเดือนครับกว่าทุกคนจะรู้ว่าถ้าเข้าเว็บไม่ได้ต้องทำอย่างไร  ซึงผมก็ทำเว็บไซต์คู่มือการใช้งานระบบยืนยันตนเองและคู่มือการแก้ปัญหาเมื่อเข้าหน้า Login ไม่ได้ให้ผู้ใช้ได้ศึกษาด้วยครับโดยใส่ไว้ในหน้า Login เลย.... ก็เป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ได้  สำหรับท่านที่ยังใช้ CoovaChilli อยู่ครับ..
    สงสัยอนาคตต้องปรับใหม่ทั้งระบบเป็นแบบอื่นแทน  แต่ตอนนี้ยังไม่ว่างทำระบบใหม่เลยก็ใช้ Coova ไปก่อนละกัน...