aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

     เนื้อหาที่ผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้เป็นการเล่าประสบการณ์เฉยๆ ครับไม่ได้สอนการซ่อมแซม  คือที่โรงเรียนมีสายไมโครโฟนอยู่หลายเส้นซึ่งผมรวบรวมได้จากการที่ไปเก็บทำความสะอาดห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน  แล้วก็หัวไมโครโฟนอีก 3 หัว แต่สายสัญญาณใช้ไม่ได้เลยสักเส้น  ผมก็คิดว่าซ่อมดีกว่าจะได้มีใช้ได้อีกเยอะๆ........แต่ว่า!!!!!!!.......ผมซ่อมไม่เป็น
     ก็ต้องพึ่งครู Google ล่ะครับก็ได้ศึกษาวิธีการซ่อมแซมจาก Youtube ดูเขาซ่อมง่ายๆ แต่เราไม่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เลยมีแต่อุปกรณ์เช่น  มัลติมิเตอร์  หัวแร้งบัดกรี  ตะกั่ว  .... มีแต่ใช้ไม่เป็น  ก็เลยตัดสินใจง่ายๆ ส่งร้านซ่อมดีกว่า  3  เส้น  เสียเงินครับ  100  บาท จ่ายเอง  ทีนี้ก็เหลืออีก 2 เส้นที่ยังมีความคิดว่า  เก็บไว้ลองซ่อมเองดีกว่าต่อไปถ้ามีสายไมโครโฟนเสียจะได้ซ่อมเองเป็น  จึงศึกษาวิดีโอจาก Youtube แล้วก็ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วมาซ่อมเอง ลองผิดลองถูก  โดยดูจากการทำใน Youtube ซึ่งสุดท้ายความพยายามอยู่ตรงไหน  ถ้าพยายามต่อก็สำเร็จจนได้  ผมก็ซ่อมสายไมโครโฟนเองได้ทั้ง  2  เส้นครับ  วันนั้นก็เลยกลับบ้านอย่างมีความภูมิใจ  เราทำเองได้ดีเหมือนกัน  ผมก็เลยขอนำเอาวิดีโอใน Youtube มานำเสนอสำหรับท่านที่อยากจะซ่อมแซมสายไมโครโฟนเองแต่ไม่ได้มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างผมครับ

      1. สอนบัดกรีซ่อมสายไมโครโฟน 

      2. สอนใช้มัลติมิเตอร์ 1

      3. สอนใช้มัลติมิเตอร์ 2

      4. สอนใช้มัลติมิเตอร์ 3

      5. เทคนิคการบัดกรี

      6. การบัดกรีหัวแจ็คแบบ Balance XLR

      7. วิธีซ่อมสายแจ็ค

      8. วิธีการต่อสายไมค์

      ต้องขอบคุณเนื้อหาจาก Youtube ครับ....ลองฝึกฝนดูครับ  ซ่อมเองได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเราก็ทำได้เหมือนกัน