aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

    ก็คงไม่เป็นเรื่องเชิงวิชาการอะไรมากมาย  เอาประสบการณ์ที่ทำแล้วมาเล่า  มาบันทึกกันลืมไว้เท่านั้นเอง ได้ทำการบันทึกวิดีโอวิธีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Camtasia ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแล้วบันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์ MP4 จากนั้นก็ใช้โปรแกรม Nero Waveditor บันทึกเสียงพูดการใช้งานโปรแกรม หากถามว่าทำไมไม่ใช้ Camtasia บันทึกเสียงทีเดียวพร้อมกับการบันทึกวิดีโอ ก็คงตอบว่าเป็นความชอบส่วนตัวเพราะโปรแกรม Nero Waveditor มีเครื่องมือตกแต่งเสียงมากกว่า ที่ใช้ก็มี
1. ปรับ Nomalization
2. ปรับ ระดับเสียง 8 db
3. ปรับ เกตเสียงรบกวน
    ก็ทำให้ได้เสียงพากษ์ที่ใส และน่าฟังขึ้นจากนั้นก็นำวิดีโอและเสียงมา Mix รวมกัน ทีแรกใช้ Camtasia ทำได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น MP4 ก็ต้องใช้ FormatFactory แปลงเป็น flv อีกเพราะจะนำไปใส่ใน DreamWeaver แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะวิดีโอที่ออกมามันดูแบนๆ ยังไม่รู้ ปรับแก้ยังไงก็ไม่หาย  สุดท้ายก็จบด้วยการนำไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงไปตัดต่อใน Ulead X3 จบเลยเพราะตอน Share ไฟล์โปรแกรม Ulead X3 มีฟังก์ชัน Share ไฟล์เป็น flv ด้วย ก็ได้วีดีโอที่เจ๋งๆ ออกมาทำเป็นสื่อการสอนได้ดีทีเดียว
    ความจริงถ้าท่านผู้อ่านมีเทคนิคอื่นๆ ที่ดีกว่าผมก็คงทำได้ดีกว่าเช่น ลดขั้นตอนการทำงานลง ใช้โปรแกรมน้อยลง แต่ผมมันเป็นประเภทลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ คงไม่มีอะไรดีพร้อมซะทุกอย่าง ใช้มันหลายๆ ตัวนี่ล่ะ ขอให้ได้ผลงานที่เราต้องการ เราพอใจออกมาก็พอแล้ว ก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับ