aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

     ห้องแนะแนวที่โรงเรียนมีจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นปลั๊ก Outlet 1 จุด อยู่มาวันหนึ่งอินเตอร์เน็ตที่ห้องนั้นใช้งานไม่ได้ จึงทำการตรวจสอบตั้งแต่ค่า Config ต่างๆ ในเครื่อง ตรวจสอบ NIC ก็ไม่มีปัญหาอะไร จึงสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากสายสัญญาณที่เชื่อมต่อมาที่ห้องแนะแนว  แต่พอมองทางเดินของสายสัญญาณแล้วก็ท้อแท้เลย เพราะสายสัญญาณนี้มันอยู่ห่างจากห้อง Server ค่อนข้างไกลแล้วก็อยู่คนละชั้นของอาคารด้วย ครั้นจะเดินสายใหม่ก็เหนื่อยแน่ๆ จึงทิ้งงานไว้ 2 อาทิตย์ วันนี้ (9 ก.ย. 59) ครูแนะแนวแจ้งมาว่าอินเตอร์เน็ตยังใช้งานไม่ได้ จึงคิดว่าจะลองตัวหัว RJ-45 ฝั่งห้อง Server ออกแล้วต่อใหม่ แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไร แค่เอาคีมไปย้ำหัวให้แน่นขึ้นแค่นั้นเอง แล้วเสียบกลับเข้าไปใน Port ของ Switch อีกครั้ง สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ส่งไปห้องแนะแนวก็ใช้งานได้ตามปกติ... สรุป หัว RJ-45 ไม่แน่น
      เล่ามาตั้งนานข้อสรุปง่ายจังเลย ที่เล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะอยากเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วมีความคิดหรืออารมณ์ในแต่ละช่วงอย่งไร แล้วได้แก้ไขยังไง ... บางทีการออกจากปัญหาชั่วครู่แล้วค่อยกลับไปแก้ปัญหาใหม่เมื่ออารมณ์สบายเกิดขึ้น ก็ทำให้มองเห็นช่องทางแก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้นเหมือนกัน ดังนั้น เวลาพบปัญหาอะไรแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ออกจากปัญหานั้นมาก่อนเมื่อพร้อมอีกครั้งค่อยกลับไปแก้ไขก็ได้