aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

     ผมซื้อแผ่นซีดีสอนเขียนโปรแกรมภาษา C มาแล้วไม่สามารถเปิดได้ พอคลิกที่เมนูแสดงผลการทำงาน เพื่อดูวิดีโอสอนการเขียนโปรแกรม  ก็มีหน้าต่าง Error ขึ้นมาดังภาพด้านล่าง

1    ปัญหานี้เกิดจาก Windows ไม่รู้ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรเปิดวิดีโอที่เราต้องการ  ซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็มีดังนี้

1. คลิกปุ่ม Start แล้วไปที่ช่อง Search programs and files จากนั้้นพิมพ์คำว่า Default Programs แล้วคลิกเลือกรายการ Default Programs ตามภาพด้านล่าง

2

2. เมื่อมีหน้าต่างด้านล่างปรากฏขึ้นมาให้คลิกเลือกรายการ Associat a file type or protocol with a program

3

3. จากนั้นเราก็คลิกเลือกนามสกุลไฟล์ที่มีปัญหาไม่สามารถเปิดได้ จากภาพด้านล่าง Windows ไม่สามารถเปิดไฟล์ .swf ได้ เราก็ต้องคลิกเลือกรายการที่ชื่อว่า .swf

4

4. แล้วก็คลิกปุ่ม Change program... ซึ่งอยู่ด้านบนขวามือ ตามภาพด้านล่าง

5

5. จากนั้นก็คลิกปุ่ม Browse... แล้วก็เลือกโปรแกรมที่จะเปิดไฟล์ที่เราต้องการ ในตัวอย่างผมคลิกเลือกให้ Browser Firefox เปิดไฟล์ .swf แล้วคลิกปุ่ม Open และ OK ตามลำดับ เมื่อเราเปิดไฟล์ที่มีนามสกุล .swf ในครั้งต่อไป Windows ก็จะเปิด Browser Firefox เพื่อเปิดไฟล์ .swf ให้ทำงานตามที่เราต้องการ หากเราอยากจะเปลี่ยนให้ไฟล์ .swf เปิดด้วยโปรแกรมอื่นก็สามารถย้อนกลับไปทำตามข้อที่ 1 - 5 ใหม่อีกครั้ง

6