aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

      หลายท่านคงเคยใช้โปรแกรมประเภท Recover คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่กู้คืนข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเราปิดเครื่อง ทำให้ข้อมูลถูกกู้คืนกลับมาเหมือนตอนติดตั้งโปรแกรม Recover ใหม่ๆ ซึ่งก็มีอยู่หลายตัว เช่น Deepfreeze  Recovergenious  RollbackRX  Shadowdefender  เป็นต้น  ทุกตัวทำหน้าที่เหมือนกันคือช่วยกู้ข้อมูลทุกอย่างเมื่อเราปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลับคืนมา  ไม่ว่าเราจะลบ  เพิ่มข้อมูล  ติดตั้งโปรแกรม  หรือทำอะไรกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตาม  เมื่อเปิดเครื่องอีกครั้งทุกอย่างที่ทำจะถูกกู้คืนกลับมาเหมือนตอนติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ แต่โปรแกรมประเภทนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ซึ่งผมก็ได้รวบรวมมาบ้างสำหรับตัวที่เคยใช้

Deepfreeze
      เป็นโปรแกรมที่สามารถแช่แข็งไดรฟ์ต่างๆ ได้ตามต้องการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มี 3 ไดรฟ์คือไดรฟ์ C  D  E  ตอนติดตั้งโปรแกรม Deepfreeze กำหนดว่าให้โปรแกรมกู้คืนข้อมูลในไดรฟ์ C และไดรฟ์ D แต่ปล่อยไดรฟ์ E ไว้ให้สามารถบันทึกสิ่งต่างๆ ลงไปได้ เมื่อโปรแกรมทำงานพอ Reboot เครื่องใหม่ ข้อมูลทุกอย่าง รวมทั้งไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่กระทำไว้กับไดรฟ์ C และ D ก็จะหายไป เมื่อเปิดเครื่องสำเร็จก็จะพบกับสิ่งต่างๆ เหมือนตอนที่ติดตั้งโปรแกรมลงไปใหม่ๆ แต่มีข้อจำกัดคือ Deepfreeze ไม่สามารถมากำหนดภายหลังได้ว่าอยากเปลี่ยนให้กู้คืนเพียงไดรฟ์ C ส่วนไดรฟ์ D กับ E ให้บันทึกได้ โปรแกรมนี้ทำแบบนั้นไม่ได้
      ข้อดีอีกอย่างของโปรแกรมนี้คือ  มีขนาดเล็ก  ติดตั้งง่าย  ใช้เวลาติดตั้งไม่นาน  ใช้เวลา Boot เครื่องไม่นาน  และใช้ได้กับ Windows7

Recovergenious
      เป็นโปรแกรมที่ทำงานได้เหมือน Deepfreeze มีข้อแตกต่างที่ดีกว่าคือ สามารถกำหนดจุด Recover ได้ เช่น เรากำหนดให้โปรแกรมกู้คืนข้อมูลในไดรฟ์ C พอวันหนึ่งมีการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เราสามารถสั่งให้โปรแกรมนี้ทำการจำค่าการติดตั้งไว้แล้วบันทึกเป็นจุด Recover เมื่อ Boot เครื่องครั้งต่อไปโปรแกรมก็จะ Boot เครื่องโดยยึดข้อมูลการ Backup ครั้งสุดท้ายเป็นหลัก
      ข้อดีอีกอย่างของโปรแกรมนี้คือ  มีขนาดเล็ก  ติดตั้งง่าย  ใช้เวลาติดตั้งไม่นาน  ใช้เวลา Boot เครื่องไม่นาน 
      แต่ยังใช้ไม่ได้กับ Windows7

RollbackRx
      เป็นโปรแกรมที่ทำงานได้เหมือน Recovergenious ทุกประการ แต่มีข้อจำกัดคือ
      ติดตั้งและคอนฟิกค่าต่างๆ ยาก  ใช้เวลาติดตั้งนาน  ใช้เวลา Boot เครื่องนาน 
      แต่ใช้ได้กับ Windows7

Shadowdefender
      เป็นโปรแกรมที่ทำงานได้เหมือน Deepfreeze มีข้อแตกต่างที่ดีกว่าคือ สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ปลดล็อกไดรฟ์ที่สั่งกู้คืนไว้ ทีละไดรฟ์ได้ตามต้องการ เช่นต้องการปลดล็อกการกู้คืนระบบเฉพาะไดรฟ์ C หรือไดรฟ์ D หรือทั้งสองไดรฟ์ก็ได้ แต่ไม่สามารถกำหนดจุดRecover ได้เหมือนโปรแกรม Recovergenious และ RollbackRX
      ข้อดีอีกอย่างของโปรแกรมนี้คือ  มีขนาดเล็ก  ติดตั้งง่าย  ใช้เวลาติดตั้งไม่นาน  ใช้เวลา Boot เครื่องไม่นาน  
      ใช้ได้กับ Windows7

      ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับเท่าที่เคยใช้มา คิดว่ามีโปรแกรมอื่นที่ทำหน้าที่ได้แบบนี้และดีกว่า ในอดีตสมัยที่ยังเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ ก็มีอุปกรณ์ประเภทกู้คืนระบบอัตโนมัติ แต่เป็นฮาร์ดแวร์ คล้ายการ์ดจอ หรือการ์ดแลน เสียบกับเครื่องแล้วไม่ต้องห่วงเลยเปิดเครื่องใหม่ทุกอย่างก็เหมือนเดิม ไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่า แต่ราคาน่าจะแพงอยู่ครับ
      โปรแกรมประเภท Recover ก็มีประโยชน์สำหรับร้านเน็ต  ห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  เพราะแบ่งเบาภาระผู้ดูแลเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเครื่องไปได้มากทีเดียว