oCam เป็น โปรแกรมที่ใช้บันทึกภาพนิ่งหรือวิดีโอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เราสามารถใช้โปรแกรมนี้บันทึกวิดีโอบน Youtube เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์ เพื่อดูแบบ Offline ในภายหลังโดยไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ตัวหนึ่ง
      ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม oCam 

aaa paiarticle-oCam aa
ติดตั้งโปรแกรม
Readarticle
  paiarticle-oCam  
ปรับแต่งก่อนใช้งาน
Readarticle
  paiarticle-oCam  
ใช้งานโปรแกรม
Readarticle