โปรแกรม VirtualBox เป็นโปรแกรมที่ใช้งานด้านการสร้าง Virtual Machine หรือการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเรา เพื่อใช้ทดสอบเรื่อง การติดตั้งโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม หรือการทำงานอื่นๆที่เราจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องในการทดสอบ ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมได้อย่างดีทีเดียว

aaa paiarticle-cdburnerxp aa
รู้จักกับ VirtualBox
Readarticle
  paiarticle-cdburnerxp  
Download VirtualBox
Readarticle
  paiarticle-cdburnerxp  
ติดตั้ง VirtualBox
Readarticle
  paiarticle-cdburnerxp  
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการติดตั้ง VirtualBox

Readarticle
  paiarticle-cdburnerxp  
วิธี Uninstall VirtaualBox

Readarticle
  paiarticle-cdburnerxp  
วิธีสร้างไฟล์ VirtaualBox

Readarticle
  paiarticle-cdburnerxp  
วิธีแชร์โฟลเดอร์เพื่อใช้ใน VirtualBox

Readarticle