วิธีทำ Server Linux ด้วย CentOS 5.2 ผมเขียนบทความมานานแล้ว ซึ่งตอนทำครั้งแรกไม่ได้บันทึกภาพการติดตั้งไว้ ทำให้มีเฉพาะเนื้อหาที่เป็นข้อความ CentOS ก็เป็น Linux อีกตัวหนึ่งที่ใช้งานง่ายๆ เพราะมีการติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบ Graphic คล้าย Windows เหมาะกับผู้ใช้งานมือใหม่ที่ต้องการใช้งาน Linux Server หากท่านมีความสามารถแล้ว และอยากจะใช้ Linux Server แบบเดิมๆ คือแบบ Text Command ท่านก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งในอนาคตผมก็จะนำเนื้อหาการใช้งาน Linux Server แบบ Text Command มานำเสนอต่อไป

aaa paiarticle-centosserver aa
ติดตั้ง CentOS
Readarticle
  paiarticle-centosserver  
Update Service ติดตั้ง Package เพิ่มเติม ติดตั้ง Denyhosts
Readarticle
  paiarticle-centosserver  
ปรับแต่ง
Readarticle
  paiarticle-centosserver  
ติดตั้ง phpMyAdmin
Readarticle
  paiarticle-centosserver  
ทำ Name Server
Readarticle 
  paiarticle-centosserver  
ติดตั้ง OBECLMS
Readarticle
  paiarticle-centosserver  
Update PHP เป็นเวอร์ชั่น 5.5
Readarticle
  paiarticle-centosserver  
Update MySQL เป็นเวอร์ชั่น 5.5
Readarticle
  paiarticle-centosserver  
ติดตั้ง Vsftp
Readarticle