วิธีเขียนแผ่น CD หรือ DVD ด้วยโปรแกรม CDBurnerXP ซึ่งเป็นโปรแกรม Freeware ที่สามารถ Download มาใช้งานได้และมีความสามารถไม่แพ้โปรแกรมเขียนแผ่น CD DVD ดังๆเลย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง

aaa paiarticle-cdburnerxp aa
วิธี Download และติดตั้งโปรแกรม CDBurnerXP
Readarticle
  paiarticle-cdburnerxp  
วิธีเขียนแผ่น CD DVD ด้วยโปรแกรม CDBurnerXP
Readarticle