• เวลาเราสร้างไฟล์ index.html แล้วต้องการให้ redirect ไปยังหน้าใดๆในเว็บไซต์ เราสามารถใช้ code redirect html ช่วยได้
 • เช่น เราต้องการให้ผู้ที่เปิดเข้าเว็บไซต์ krukanon.com เมื่อเข้าเว็บไซต์ www.krukanon.com ให้กระโดดไปที่
 • www.krukanon.com/www/ เราก็เขียน code redirect ได้ดังนี้
 • <html>
  <head>
  <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;URL=http://www.mkc.ac.th/www/">
  </head>
  </html>