1. คลิกด้านขวาของ Chrome เพื่อเข้าสู่เมนูจัดการ Chrome
2. เลือกรายการ เกี่ยวก้บ Google Chrome
3. จะมีหน้าต่างแสดงเวอร์ชันขึ้นมา และมีข้อความด้านล่างบอกว่ากำลังตรวจสอบเวอร์ชันของ Chrome
4. Chrome ก็จะ Update โดยอัตโนมัติ