1. ไปที่เว็บไซต์  http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/download-ie
2. คลิก Download IE เวอร์ชันล่าสุด  ถ้าใช้ Windows 7 ให้เลือกเป็นเวอร์ชัน 11
3. เมื่อ Download แล้วโปรแกรมจะติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ
4. รอติดตั้งจนเสร็จแล้วก็ Reboot