ปัญหาที่พบในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 7 ที่ยังไม่ได้ Update เป็น SP1 เคยเขียน Python แต่ใน Windows10 Windows8 พอมาเจอ Windows7 ก็พบปัญหาว่าไม่สามารถติดตั้ง Python 3 ลงไปได้ เลยเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่า และ IDE ก็ได้ตัวช่วยเป็น Thonny จากที่ได้ทดลองติดตั้งมาหลายตัว จึงสรุปเป็นการแก้ปัญหาว่า

      1. Windows 7 ใช้ Python  2.7.7

      2. IDE ใช้ Thonny

      สำหรับผมก็มีข้อสรุปแบบนี้ พอเป็นแนวทางให้ท่านอื่นที่พบปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนท่านอื่นอาจมีวิธีที่แตกต่างกันไป

      เครื่องที่ใช้สอนเขียนโปรแกรมติดตั้ง  Windows7 , Ram 4 GB