วันนี้ผมแนะนำแผ่น DLC แผ่น Boot สารพัดประโยชน์ ซึ่งก็คล้ายกับแผ่น Hiren แต่แผ่น DLC มี Windows8PE ให้ใช้งานด้วย และที่ผมชอบมากคือมี Antideepfreeze ที่ใช้งานได้จริง เนื่องจากที่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนผม  คุณครูที่ประจำห้องคอมท่านย้ายไปโรงเีรียนอื่น แล้วท่านก็จำรหัสผ่าน Deepfreeze ในห้องท่านไม่ได้ ผมจึงต้องหาวิธีปลดล็อกรหัสผ่าน Deepfreeze ในห้องนั้นให้ได้เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบ อัพเดท ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม จนกระทั่งมีน้องครูคอมพิวเตอร์ที่สนิทกัน แนะนำให้ใช้ DLC พอลองเอามาใช้แล้วมี Tool Antideepfreeze ที่ปลดล็อกรหัสผ่าน Deepfreeze ได้จริงๆ ทำให้ประหยัดเวลาไปเยอะไม่ต้อง Format เครื่องคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาต่อเครื่องนานมากๆ ความจริง DLC ผมคิดว่าหลายท่านคงใช้กันได้แล้ว สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้ก็ลองหา Download ใน Google ดูครับ พิมพ์ข้อความค้นหาว่า DLC 2015 หรือ DLC 2016 ก็ได้จะมีลิ้งให้ดาวน์โหลดเยอะเลย....