วิธีแชร์โฟลเดอร์

      ในการใช้งานโปรแกรม VirtualBox หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ใน Windows แล้วแชร์ให้เห็นใน VirtualBox ด้วยเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Windows กับ VirtualBox เราก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ซึ่งในการทดลองทำครั้งนี้ได้ติดตั้ง Windows10 ไว้ใน VirtualBox ก่อนแล้ว 

1. เริ่มต้นให้สร้างโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ก่อน จากภาพด้านล่างตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า ShareFolder

    Virtualbox-1

2. จากนั้นก็คลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่โฟลเดอร์นั้นแล้วเลือกรายการ คุณสมบัติ (Properties) แล้วเลือกรายการ การใช้ร่วมกัน  -> ใช้ร่วมกัน แล้วก็คลิกเลือก Everyone ตามภาพด้านล่าง

    Virtualbox-2

3. แล้วก็ปรับสิทธิ์ของ Everyone เป็น อ่าน/เขียน แล้วก็คลิกปุ่ม ใช้ร่วมกัน

    Virtualbox-4

4. จากนั้นคลิกปุ่ม เสร็จสมบูรณ์

    Virtualbox-5

5. สุดท้ายก็คลิกปุ่ม ปิด

    Virtualbox-6

6. ต่อไป ให้ตรวจสอบการตั้งค่าใน VirtualBox ตรงปุ่ม Settings ที่รายการ Storage ให้ดูว่า ต้องมีไฟล์ ISO ของ OS ที่เราติดตั้งลงไปอยู่ร่วมกับไฟล์ .vdi ด้วย เพราะว่าถ้าไม่มีไฟล์ ISO เวลาเราใช้เมนู Devices แล้วเลือกรายการ Insert Guest Additions CD image... จะมี Error ขึ้นมา เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่ VirtualBox คลิกเมนู Devices เลือกรายการ Insert Guest Additions CD image...

    Virtualbox-7

7. ถ้าเราลง Windows10 ไว้ใน VirtualBox จะมีหน้าต่างด้านล่างปรากฏขึ้นมาให้คลิกเลือกที่แถบสีดำ

    Virtualbox-8

8. แล้วก็คลิกรายการแรกตามภาพด้านล่าง

   Virtualbox-9

9. คลิกปุ่ม Yes

    Virtualbox-10

10. คลิกปุ่ม Next

    Virtualbox-11

11. คลิกปุ่ม Next

    Virtualbox-12

12. คลิกปุ่ม Install

    Virtualbox-13

13. รอให้การติดตั้งดำเนินต่อไปสักครู่

    Virtualbox-14

14. ถ้ามีหน้าต่างด้านล่างปรากฏขึ้นมาให้คลิก Install

    Virtualbox-15

15. เมื่อติดตั้งเสร็จให้คลิกปุ่ม Install โปรแกรม VirtualBox จะทำการ Reboot หนึ่งครั้ง

    Virtualbox-16

16. เมื่อ VirtualBox Reboot เรียบร้อยแล้วให้คลิกรายการ Devices เลือกรายการ Shared Folders แล้วคลิกเลือก Shared Folders Settings...

    Virtualbox-17

17. คลิกเลือกรายการ Shared Folders 

    Virtualbox-18

18. ที่รายการ Folder Path คลิกเลือกรายการ Other...

    Virtualbox-19

19. จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ก่อนแล้วใน Windows แล้วคลิกปุ่ม เลือกโฟลเดอร์

    Virtualbox-21

20. คลิกเลือก Make Permanent แล้วคลิก OK

    Virtualbox-22

21. ใน Windows10 ที่อยู่ใน VirtualBox ให้คลิก Explorer เลือกรายการ Networks จะเป็นโฟลเดอร์แชร์ชื่อ VBOXSVR ให้ดับเบิลคลิก แล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่เราแชร์ไว้ เราสามารถเข้าไปคัดลอกไฟล์ต่างๆ ในโฟลเดอร์นี้มาใช้ใน VirtualBox ได้ตามต้องการ

    Virtualbox-23