ได้มีโอกาสติดตั้งโปรแกรม BookMark2551 ในเครื่องโน๊ตบุ๊กครูต่างประเทศสอนภาษาจีน ซึ่งในเครื่องโน๊ตบุ๊กมีการติดตั้งโปรแกรม MS-Office 2010 Version 32 bit เรียบร้อยแล้วจึงติดตั้งโปรแกรมตามลำดับดังนี้
      1. AccessDatabase Runtime 32 bit
      2. Bookmark
      แล้วก็ Restart เครื่องแต่พอเปิดโปรแกรม BookMark2551 ขึ้นมาใช้งานกลับเปิดไฟล์ฐานข้อมูลไม่ได้มีหน้าต่าง Error แจ้งว่าไม่สามารถอ่านไฟล์ฐานข้อมูลได้  จึงลองเปลี่ยนฐานข้อมูลเป็นวิชาอื่นดูก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน  สำหรับปัญหานี้ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ได้ติดตั้งภาษาไทยลงไป  ซึ่งในเครื่องมีแต่ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น  จึงทำการติดตั้งภาษาไทยจาก Control Panel หลังติดตั้งเสร็จก็สามารถเปิดใช้งานโปรแกรม BookMark2551 และเปิดไฟล์ฐานข้อมูลได้ตามปกติ