วิธี Uninstall Virtual Box

1. คลิกปุ่ม Start เลือกรายการ แผงควบคุม (Control Panel) ด้านขวามือ

     uninstallvirtualbox-1

 

2. คลิกรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ (program and features)

   uninstallvirtualbox-2

 

3. คลิกรายการ Oracle VM VirtualBox แล้วคลิกปุ่ม ถอนการติดตั้ง (Uninstall) ด้านบน

     uninstallvirtualbox-3

 

4. คลิกปุ่ม ใช่

     uninstallvirtualbox-4

 

5. รอการ Uninstall สักครู่

     uninstallvirtualbox-5

 

6. เมื่อ Uninstall เสร็จโปรแกรมจะให้ Restart เครื่อง 1 ครั้ง คลิก Yes ถ้าต้องการ Restart หรือคลิก No ถ้ายังไม่ต้องการ Restart

     uninstallvirtualbox-6