Download Virtual Box

      เมื่อเราต้องการใช้โปรแกรม Virtual Box เราสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ virtualbox.org ดังต่อไปนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.virtualbox.org แล้วคลิก download ตามลูกศรในภาพ

    downloadvirtualbox-1

 

2. จะมี Virtual ฺBox รุ่นต่างๆให้เราเลือก download ตามระบบปฏิบัติการที่ใช้ หากใช้ Windows ให้คลิกที่รายการแรกที่มีลูกศรชี้อยู่

    downloadvirtualbox-2

 

3. รอการ download ให้เสร็จสิ้น

    downloadvirtualbox-3

 

4. เมื่อ download เสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์ติดตั้งตามภาพด้านล่าง

    downloadvirtualbox-4