รู้จักกับ Virtual Box

      โปรแกรม Virtual Box เป็นโปรแกรมประเภท Virtual Machine คือการใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในฮาร์ดดิสก์ จำลองเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น หน่วยความจำ (RAM) การ์ดจอ การ์ดเน็ตเวิร์ก (NIC) ร่วมกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ก็คือ เป็นการช่วยให้เราสามารถทดสอบระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องติดตั้งโดยที่เราไม่ต้องลำบากหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งเพิ่มเติม
downloadvirtualbox-1
      ยกตัวอย่างให้เข้าใจชัดเจนก็คือ สมมติว่าเราต้องการฝึกใช้ระบบปฏิบัติการ Linux แต่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านเพียงเครื่องเดียวและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อยู่ หากจะใช้ Linux ก็ต้อง Format Windows ทิ้งเราก็ต้องไปหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องเพื่อติดตั้งและทดลองใช้ Linux แต่ถ้าเราใช้ Virtual Box เราสามารถแบ่งพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์มาจำลองเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายๆ ในขณะเดียวกันเราก็สามารถจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่องเช่น จำลองเป็น Linux เครื่องหนึ่ง จำลองเป็น WindowsXP เครื่องหนึ่ง จำลองเป็น Windows8 เครื่องหนึ่ง ก็ทำได้อย่างง่ายๆ
      โปรแกรมประเภทเดียวกับ Virtual Box มีหลายตัวและบางตัวก็มีความสามารถมากกว่าเช่น VM Ware เป็นต้น แต่เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ซึ่งต่างจาก Virtual Box ที่เป็นโปรแกรมประเภท Open Source สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี
      ข้อจำกัดของโปรแกรมประเภท Virtual Machine ก็คือมีการใช้ทรัพยากรร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา หากเครื่องของเรามีสเปกต่ำเช่น CPU ไม่เร็ว RAM น้อย Harddisk น้อย ก็จะทำให้เครื่องเราทำงานได้ช้าลง แต่ในปัจจุบบันคิดว่าปัญหานี้น่าจะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ สเปกค่อนข้างสูงและราคาต่ำ ทำให้หาซื้อมาใช้งานได้ง่าย
      Virtual Box สามารถใช้งานได้ทั้งเครื่องที่เป็น PC และ Notebook ซึ่งอำนวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่งกับผู้ใช้ทั่วไป
downloadvirtualbox-4