เวลาระบบเกิดปัญหา ก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่ ให้คำนึงถึงความสะดวกของ User ด้วย
การเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดผลกระทบต่อการใช้งานของ User เป็นสิ่งที่ต้องระวังให้มากๆ พยายามให้เกิดผลกระทบ
ต่อการใช้งานของ User ให้น้อยที่สุด ถ้าเป็นไปได้ไม่ลำบากอะไรควรทดสอบระบบใหม่ก่อนเพื่อศึกษาวิธีใช้งาน
ปัญหาที่พบจากการใช้ระบบใหม่  สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมที่ระบบใหม่ไม่มีและเราต้องการให้มี  การย้ายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เมื่อทดลองใช้งานเรียบร้อยแล้ว ค่อยหาเวลาว่างๆ เปลี่ยนระบบ ในช่วงที่มีผู้ใช้น้อยที่สุด สำคัญเลยก็คือ
อย่าลิมสำรองระบบไว้บ่อยๆ ด้วย โดยเฉพาะฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน