• ระบบที่ใช้
  Uninet
  ClearOS 5.2
  KruComChan
 • วิธีแก้ไขเบื้องต้น
  1. เช็คสัญญาณจาก Uninet ก่อนว่าวิ่งเท่าใด มีปัญหาหรือเปล่า
 • 2. Clear Cache ใน ClearOS
 • 3. Clear RAM ใน ClearOS ด้วยคำสั่ง
      sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
 • 4. เปลี่ยน DNS
      DNS Uninet    202.28.112.14   202.28.112.15
      DNS Google    8.8.4.4   8.8.8.8
      เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยน 2 ที่คือ  /etc/chilli/main.conf  แล้วสั่ง restart  chilli
      อีกที่คือเปลี่ยนที่หน้า Web Config ClearOS ตรงรายการ DNS 2 ช่อง
 • 5. ลบข้อมูลในตาราง radacct  radposth
 • 6. ตรวจสอบการ์ดแลนว่าเสียหรือเปล่า
 • 7. ตรวจสอบสายแลนที่เสียบกับ eth0  eth1  ว่าหลุด / เสีย หรือเปล่า
 • 8. เช็ค squid บางทีก็ไฟล์ swap เสียทำให้ระบบล่ม
 • 9. อาการช้าหลายครั้งเกิดจาก squid เช่น config มาไม่ดี, swap เต็ม เป็นต้น
 • 10. วิธีสุดท้าย ลง KruComChan ใหม่เลย อย่าลืม Backup Radius ออกมาก่อน
 •        ถ้ายังไม่หายอีกก็น่าจะเป็นที่ Hardware ของเครื่อง Server Authen แล้วล่ะ
         Harddisk  หรือ  Ram  อาจมีปัญหา