Modem TP-Link ของ TOT วันหนึ่งเข้าเว็บไม่ได้ ลองเปลี่ยน Browser ก็เข้าเว็บไม่ได้ ซึ่งมีข้อความแจ้งประมาณว่า DNS มีปัญหาก็เลยใช้วิธีกำหนดหมายเลข DNS เองซะเลยทำได้ดังนี้

      1. เปิด Browser แล้วพิมพ์ IP ของ Modem เพื่อเข้าสู่หน้า Setup ของ Modem
      2. ที่รายการ Interface Setup -> LAN ให้ดูบรรทัดสุดท้าย DNS
      3. เปลี่ยนค่าเป็น User config...
      4. กำหนด DNS 2 ตัว ตัวแรก 203.113.7.130 ตัวที่สอง 8.8.8.8
      5. กดปุ่ม SAVE แล้วก็ใช้อินเตอร์เน็ตตามปกติ