ห้องแนะแนวที่โรงเรียนมีจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นปลั๊ก Outlet 1 จุด อยู่มาวันหนึ่งอินเตอร์เน็ตที่ห้องนั้นใช้งานไม่ได้ จึงทำการตรวจสอบตั้งแต่ค่า Config ต่างๆ ในเครื่อง ตรวจสอบ NIC ก็ไม่มีปัญหาอะไร จึงสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากสายสัญญาณที่เชื่อมต่อมาที่ห้องแนะแนว  แต่พอมองทางเดินของสายสัญญาณแล้วก็ท้อแท้เลย เพราะสายสัญญาณนี้มันอยู่ห่างจากห้อง Server ค่อนข้างไกลแล้วก็อยู่คนละชั้นของอาคารด้วย ครั้นจะเดินสายใหม่ก็เหนื่อยแน่ๆ จึงทิ้งงานไว้ 2 อาทิตย์ วันนี้ (9 ก.ย. 59) ครูแนะแนวแจ้งมาว่าอินเตอร์เน็ตยังใช้งานไม่ได้ จึงคิดว่าจะลองตัวหัว RJ-45 ฝั่งห้อง Server ออกแล้วต่อใหม่ แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไร แค่เอาคีมไปย้ำหัวให้แน่นขึ้นแค่นั้นเอง แล้วเสียบกลับเข้าไปใน Port ของ Switch อีกครั้ง สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ส่งไปห้องแนะแนวก็ใช้งานได้ตามปกติ... สรุป หัว RJ-45 ไม่แน่น
      เล่ามาตั้งนานข้อสรุปง่ายจังเลย ที่เล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะอยากเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วมีความคิดหรืออารมณ์ในแต่ละช่วงอย่งไร แล้วได้แก้ไขยังไง ... บางทีการออกจากปัญหาชั่วครู่แล้วค่อยกลับไปแก้ปัญหาใหม่เมื่ออารมณ์สบายเกิดขึ้น ก็ทำให้มองเห็นช่องทางแก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้นเหมือนกัน ดังนั้น เวลาพบปัญหาอะไรแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ออกจากปัญหานั้นมาก่อนเมื่อพร้อมอีกครั้งค่อยกลับไปแก้ไขก็ได้