โมเด็ม ADSL ที่บ้านอยู่ๆ ก็เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ แต่แจก IP ปกติ มีวิธีตรวจสอบคือ ลองปิด-เปิด โมเด็มอีกครั้ง ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ให้ลองทำขั้นตอนนี้ดู

1. เปิดโปรแกรม Browser เช่น IE  Chrome  Firefox  แล้วพิมพ์ IP ของโมเด็มเช่น 192.168.1.1
2. ใส่ Username กับ Password ให้ถูกต้องส่วนมากจะเป็น admin ทั้งสองช่อง แล้วกด Enter
3. คลิกแทบ Interface Setup เลือกรายการ Internet
4. ตรวจสอบค่า VPI และ VCI ที่ ISP ให้มาว่าถูกต้องหรือเปล่า ถ้าเป็น TOT ค่า VPI=1 ค่า VCI=32
5. ตรวจสอบช่อง ISP ให้คลิกรายการ PPPoAPPPoE
6. ตรงช่อง Username ให้จำค่าเดิมไว้ แล้วลบทิ้งไปจากนั้นก็พิมพ์ค่าเดิมลงไปอีกครั้ง
7. ตรงช่อง Password ให้ลบค่าเดิมทิ้งแล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไป ซึ่งปกติจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านเราเอง
8. กดปุ่ม Save แล้วคลิก Logout จากนั้นก็ลองใช้อินเตอร์เน็ตใหม่ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ

   ทั้งหมดเป็นวิธีตรวจสอบโมเด็มเบื้องต้นครับถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ค่อยโทรหา Hotline ก็ได้