ได้ทำการทดลองต่อ Loadbalance ยี่ห้อ TP-Link TL-R480T โดยทำการต่อผ่านเน็ต 2 เส้นคือ Uninet 80 Mb กับ TOT 30 Mb แล้วต่อเข้าเครื่อง Servre Krucomchan ผลปรากฏว่าเมื่อให้เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายลองเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต เว็บบางเว็บเข้าไมได้ บางเว็บเข้าได้ช้ามากๆ จึงแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนให้ eth0 หรือการ์ดแลนใบแรกที่ต่อกับ Loadbalance รับค่า IP แบบ Dynamic ซึ่งเดิมตั้งค่าไว้เป็น Static คือใส่ค่า IP  Gateway  DNS  เอง  พอตั้งค่าใหม่ให้เป็น Dynamic คือให้ eth0 รับ IP  Gateway  DNS จากอุปกรณ์ Loadbalance ในช่วง IP 192.168.100.xxx แล้วทดลองให้เครื่องลูกข่ายเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตใหม่ ผลก็คือใช้งานได้ไม่มีปัญหา แถมเข้าได้เร็วด้วย สรุป ต้องตั้งค่า IP eth0 เป็น Dynamic