ช่วงก่อนเปิดเทอม โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.จันทบุรี สร้างห้อง Smart Classroom 1 ห้อง มีคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งติดตั้งอยู่ที่อาคารหลังใหม่ของโรงเรียน แต่ยังไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้งาน ทางโรงเรียนได้ทำการติดต่อ TOT ให้มาติดตั้ง Fiber Optic แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเชื่อมต่อระบบ ซึ่งก็ต้องทำการตรวจรับพัสดุในวันสองวันนี้ จึงมีความจำเป็นต้องลากสายแลนข้ามตึกที่ห่างกันประมาณ 80 เมตร (วัดระยะทางตรงระหว่างตึกทั้งสอง) เพื่อใช้ติดตั้งระบบ e-Learning ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ โดยระบบอินเตอร์เน็ตที่ลากสายแลนไปนี้จะทำชั่วคราวระยะหนึ่ง หลังตรวจรับพัสดุเสร็จก็จะรื้อทิ้ง 
         ในระยะ 80 เมตร ไม่ค่อยมั่นใจว่าสัญญาณ Uninet จะวิ่งไปถึง จึงทำการตัดสายแลนเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกยาว 64 เมตร ช่วงที่สองยาว 25 เมตร แล้วคั่นด้วย Switch หลังจากปล่อยสัญญาณก็มีสัญญาณวิ่งมาตามปกติ (เร็วด้วย) ความเร็วเน็ตที่วัดจาก Speedtest ในห้อง Smart Classroom ผ่านสายแลนที่ต่อข้ามตึกนี้ความเร็วไม่ตกเท่าใด ประมาณ 80 mb 
          ในบทความนี้จึงนำเอาประสบการณ์ที่ทำได้มาให้ทุกท่านได้อ่าน เผื่อเป็นแนวทางสำหรับบางท่านที่ต้องทำระบบคล้ายๆ กันจะได้มีข้อมูลในการทำงานให้สำเร็จ 
 
 Lan1 ฟฟ ภาพด้านซ้ายมือก็คืออาคารเรียนที่มีห้องควบคุม Server (อาคารที่มีลูกศรสีแดง) ซึ่งต้องลากสายแลนจากอาคารหลังนี้ไปอาคารอีกหลัง โดยลากสายไว้ใต้หลังคาโค้งๆ ข้างทางเดินที่ท่านเห็นในภาพ
 Lan2   ภาพด้านซ้ายมือก็คืออาคารเรียนที่มีห้อง Smart Classroom อยู่ ตรงลูกศรสีแดงคือสายแลนที่ลากไปไว้ยังห้องชั้นที่ 3 ของอาคารเรียบร้อยแล้ว ตรงลูกศรสีเขียวคือจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ Switch เพื่อเชื่อมต่อสายทั้งสองช่วง ระหว่างจุดสีเขียวกับหน้าต่างชั้นที่ 3 ของอาคารหลังนี้ห่างกันประมาณ 25 เมตร
 Lan3   ภาพด้านซ้ายมือก็คืออุปกรณ์ Switch ที่ใช้เชื่อมต่อสายแลนทั้งสองช่วง ในภาพจะมีปลั๊กไฟและควรครอบถุงกันฝนสาดไว้ด้วย (เมื่อใช้งานก็เอาถุงพลาสติกออก)
 Lan4   ภาพด้านซ้ายมือก็คือมุมมอง ที่มองจากชั้น 3 ของอาคารหลังใหม่ จากมุมนี้ระยะสายแลนจะยายประมาณ 64+25=89 เมตร
 Lan5   ภาพด้านซ้ายมือก็คือมุมมอง ที่มองจากด้านล่างขึ้นไปยังห้อง Smart Classroom ซึ่งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารหลังใหม่
 Lan7  

ภาพด้านซ้ายมือก็คือสายแลนที่ลากเข้ามาทางช่องกระจกในห้อง Smart Classroom ต้องเอากระดาษคั่นระหว่างสายกับกระจกเพื่อป้องกันกระจกบาดสายขาด

Lan8   มัดสายไว้กับขอบหน้าต่างไม่ให้สายหล่นลงไปด้านล่างของอาคาร
Lan9   แล้วก็ดึงสายมาเสียบกับ Switch เพื่อจ่ายสัญญาณต่อไป
Lan10   สายแลนที่จ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ
Lan11   ทดสอบสัญญาณ มีสัญญาณมาจากห้อง Server ที่ห่างจากจุดทดสอบประมาณ 89 เมตร

Lan12   ทดสอบ ping ไปยัง gateway ก็ ping ได้ไม่มีปัญหา
Lan13   มุมมองภาพรวมของระยะทางที่ลากสายแลนมาใช้งาน
       จากภาพทั้งหมด อธิบายการลากสายแลนข้ามตึกแบบชั่วคราว ระยะสายระหว่างตึกถ้าเป็นสายแลนแบบ indoor ไม่ควรยาวเกิน 80 เมตร หากเกิน 80 เมตร ก็ควรมี Switch คั่นกลาง สำหรับ Switch ก็ไม่ควรคั่นเกิน 3 จุด เพราะอาจทำให้สัญญาณอ่อนมากๆ ได้ถ้าจำเป็นต้องลากสายแลนข้ามตึกที่มีระยะห่างระหว่างตึกมากๆ ให้เลือกใช้สายแบบบ outdoor หรือ ไฟเบอร์ออพติก หรือใช้ไวเลสยิงระหว่างตึกไปเลย  จากประสบการณ์ที่เคยใช้มาทั้งหมดการลากสายข้ามตึกจะได้คุณภาพสัญญาณที่ดีกว่าการใช้ไวเลส
       ก็เป็นการเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับ หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะครับ