วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) MYSQL ใช้คำสั่ง

      mysql  -u root  -p'รหัสผ่านเก่า'  password รหัสผ่านใหม่

แค่นี้เองครับ ง่ายๆ