ได้ทำการ restore ไฟล์ข้อสอบ Pre O-Net แต่พอถึงขั้นตอนสุดท้ายก็มีหน้าต่างแสดง error ขึ้นมาเหมือนภาพข้างล่าง

moodleerror1

 

วิธีแก้ปัญหาก็คือให้เปลี่ยนชื่อ user ที่ชื่อ admin เป็นชื่ออื่นโดยเปลี่ยนใน phpMyAdmin แล้วทำการ restore ใหม่ก็สามารถทำได้

moodleerror2