พบปัญหาตอน Upload User เข้าในเว็บ Moodle เพื่อให้นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบ Pre O-Net ว่าไม่สามารถทำได้ก็แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยน Browser จากที่ใช้ IE11 อยู่เป็น Google Chrome ก็ทำได้ ดูภาพด้านล่างประกอบ

1. นี่เลยครับใช้ IE11 แล้วก็เข้าสู่ระบบในฐาน Admin ทีนี้พอคลิกเมนู จัดการระบบ ก็เปิดปัญหาขึ้นครับ

uploadusermoodle1

2. มี Error เกิดขึ้นหล้งจากคลิกเมนู การจัดการระบบ

uploadusermoodle2

3. เปลี่ยน Browser เป็น Google Chrome ครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเข้าสู่การจัดการระบบได้ปกติ

uploadusermoodle3