ลองติดตั้ง Moodle 2.6.11 โดย Upload ไฟล์ ZIP ขึ้นไปไว้บน Server แล้วก็ลองคลาย ZIP ด้วย Direct Admin พอทำเสร็จก็เข้าไปติดตั้ง moodle  ผลลัพธ์ก็คือพบข้อความ

Forbidden

You don't have permission to access /moodle/ on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

      จึงลองเปลี่ยนสิทธิ์ของทุกไฟล์และทุกโฟลเดอร์เป็น 777 แต่ก็ยังพบปัญหาเดิมอีก  จึงสังเกตว่าเมื่อดูไฟล์ที่เราคลาย ZIP ด้วย Direct Admin ใน Control Panel พบว่าไฟล์ติดตั้งเช่น index.php install.php หายไปเมื่อเทียบกับไฟล์ที่คลาย ZIP ในแฟลชไดรฟ์ผมจึงใช้วิธีใหม่ด้วยการ  ย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ที่คลาย ZIP แล้วจากแฟลชไดรฟ์ขึ้นไปไว้ใน Server แทนผลก็คือ เมื่อติดตั้ง moodle ก็ไม่พบข้อความข้างต้นอีก และติดตั้งผ่านในที่สุด  วิธีการย้ายข้อมูลให้รวดเร็วก็คือ ให้ย้ายทีละโฟลเดอร์หรือกลุ่มโฟลเดอร์ที่คล้ายกัน เช่น กลุ่มโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว a ก็ย้ายกลุ่มโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วย a เป็นกลุ่มไปเลย จะเร็วกว่าย้ายทีเดียวทั้งหมดทุกโฟลเดอร์และทุกไฟล์