หากพบปัญหานักเรียน Upload ไฟล์ในกิจกรรมการบ้านแล้วขึ้นข้อความ "ไม่พบไฟล์ดังกล่าว แน่ใจนะว่าเลือกไฟล์ที่จะอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว" ปรากฏขึ้นมา ปัญหานี้มีสาเหตุและวิธีแก้ไขขั้นต้นดังนี้

1. เกิดจากสาเหตุ  ไฟล์ที่จะอัพโหลด ใหญ่เกินไป

2. โฟลเดอร์ Moodledata และโฟลเดอร์ย่อยในนั้น  ไม่ได้ถูกเซตเป็น 777 หรือถูกเซตเป็น 777 ไม่หมด บางโฟลเดอร์ยังอาจเป็น 755 อยู่