ลองดูที่  error ปัญหานี้เนื่องจากหาไฟล์ไม่พบ อาจเกิดจากใส่ตำแหน่งไฟล์ไม่ถูกต้อง

ให้คัดลอกตำแหน่งไฟล์ที่ error แจ้งมาใส่ไปใน config.php เลย