หลังจากติดตั้ง Moodle  ที่ Backup ไว้กลับเข้าเครื่อง Server แล้วพบปัญหาไม่สามารถ Login ได้ซึ่ง Moodle

แจ้งประมาณว่า  Session หมดอายุให้ Login ใหม่ วิธีแก้ไขให้ตรวจสอบต่อไปนี้

 

1. แก้ไขไฟล์ php.ini แล้วดูบรรทัด session.cookie_path ว่า = / หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้แก้ไขเป็น =/

 

2. change mode โฟลเดอร์ sessions ที่อยู่ในโฟลเดอร์ moodledata เป็น 777

 

3. ลองเข้าสู่ระบบดูถ้ายังไม่ได้ก็ทำข้อ 4

 

4. ลบข้อมูลในโฟลเดอร์ session ทิ้งให้หมด แล้วลองเข้าสู่ระบบดูใหม่
    ถ้าเป็น Server ที่ทำเองก็แก้ไขข้อ 1 ได้ไม่ยากแต่ถ้าเช่า Host คงแก้ไขข้อ 1 ไม่ได้
    ให้ตรวจสอบข้อ 2-4 ว่าแก้ไขแล้วหรือยัง
    ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เคยพบมาแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังครับ