เราสามารถ Remote เครื่อง Server จากที่บ้านของเราเพื่อติดตั้งและปรับแต่ง CentOS 7 โดยใช้โปรแกรมประเภท SSH เช่น Putty, SSH เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ ในที่นี้จะใช้โปรแกรม SSH เพราะใช้งานได้ง่าย

    2015-11-10 21-59-07       โปรแกรม Putty

    2015-11-10 21-59-26      โปรแกรม SSH

      วิธีใช้โปรแกรม SSH ง่ายๆ ก็คือให้ดาวน์โหลดและโปรแกรม SSH ก่อน ซึ่งดาวน์โหลดโปรแกรม SSH ได้จากเว็บไซต์

http://www.cc.kmutt.ac.th/download/SSHSecureShellClient-3.2.9.exe

      เมื่อติดตตั้งโปรแกรม SSH เรียบร้อยแล้วเราก็ดับเบิลคลิกไอคอนของโปรแกรมที่อยู่ในหน้า Desktop ของเราก็จะมีหน้าต่างของโปรแกรม SSH ปรากฏขึ้นมาให้เราใส่ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
     Host Name  =>  192.168.1.2   หรือใส่ IP ที่เรากำหนดตอนติดตั้ง
     User Name  =>  kanon  หรือใส่ชื่อ User ที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาตอนกำหนดรหัสผ่าน Root
     Port Number => 21
    เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้วก็คลิกปุ่ม Connect ก็จะมีหน้าต่างให้เราใส่ รหัสผ่าน ปรากฏขึ้นมาอีกก็ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้อง ถ้าไม่พบปัญหาอะไรเราก็จะสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อ User ที่เรากำหนดได้โดยจะมีเครื่องหมาย $ ต่อท้ายชื่อของเรา  
    ให้เราพิมพ์คำสั่ง  su -  แล้วกดปุ่ม Enter ก็จะมีข้อความให้ใส่รหัสผ่านของ Root อีกครั้งเราก็ใส่รหัสผ่านของ Root ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม Enter ก็จะพบเครื่องหมาย # ปรากฎด้านหลังชื่อของเรา จากนั้นก็ดำเนินการติดตั้ง CentOS 7 ต่อไป