เมื่อติดตั้ง CentOS 7 เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราต้องปิด Firewall เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาเรา Remote เข้ามาจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ได้จากภาพนอก (ขั้นตอนนี้ให้ทำที่เครื่อง Server)

1. คลิกที่เมนู  Applications แล้วมองทางด้านขวาเลือกรายการ Terminal เพื่อเปิดหน้าต่าง Terminal ขึ้นมาทำงาน

2. พิมพ์คำสั่ง  su - เพื่อเข้าใช้งานระบบในฐานะ ROOT 

    [kanon@localhost ~]$ su -
    Password:
    [root@localhost ~]#

3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้หลังเครื่องหมาย # ให้พิมพ์คำสั่งแล้วกด Enter ทีละบรรทัด
    systtemctl stop firewalld   ปิดการทำงานของ firewall   
    systtemctl disable firewalld  ยกเลิกการทำงานของ firewall

4. ปิดการทำงานของ SELinux ซึ่งเป็น firewall ตัวหนึ่งของ linux โดยพิมพ์คำสั่ง
    cp /etc/selinux/config  /etc/selinux/config.org  สำเนาไฟลื config ของ selinux เก็บไว้เผื่อทำผิดพลาดจะได้นำไฟล์นี้มา restore คืนได้
    nano /etc/selinux/config  แก้ไขไฟล์ config 
    ใส่เครื่องหมาย # หน้าข้อความ  SELINUX = enforce แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ต่อจากบรรทัดดังกล่าว
    SELINUX=disabled
    แล้วก็บันทึกไฟล์ config ด้วยการกดปุ่ม Ctrl + O
    จากนั้นออกจากโปรแกรม nano ด้วยการกดปุ่ม Ctrl + W

5. รีสตาร์ทเครื่องด้วยการพิมพ์คำสั่ง
    restart  หรือ  init 6  หรือ  reboot

6. เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้งให้ Login ให้เรียบร้อยแล้วก็เปิด Terminal อีกครั้งพร้อมกับพิมพ์คำสั่ง
    yum  -y update  เพื่อ update แพกเกจต่างๆ ของ centos 7

7. เมื่อ update เสร็จก็ restart อีกรอบ