1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดตั้ง CentOS 7 ภาพในบทความนี้จะไม่ชัดเจน ต้องขออภัยท่านผู้อ่านด้วยครับ

    Snap2

2. เมื่อใส่แผ่น CentOS 7 แล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีให้เลือก 3 รายการ ให้เราเลือกรายการแรกแล้วกด Enter

    Snap1

3. ให้รอ CentOS 7 ทำงานสักครู่หนึ่ง

    Snap3

4. ใช้เม้าส์คลิกเลือกรายการแรกตามภาพแล้วคลิกปุ่ม Continue ด้านล่าง

    Snap5

5. คลิกรายการ DATE & TIME

    Snap6

6. เลือกโซนเวลาเป็น Asia Bangkok แล้วตั้งค่าเวลากับวันที่ให้ถูกต้อง

    Snap7

7. จากนั้นคลิกปุ่ม Done ที่ด้านบนของหน้าต่าง

    Snap8

8. คลิกเลือกรายการ SOFTWARE SELECTION

    Snap9

9. เลือกรายการ Server with GUI แล้วคลิกปุ่ม Done ด้านบน

    Snap11

10. คลิกเลือกรายการ INSTALLATION DESTINATION

    Snap12

11. คลิกเลือกรายการ Automatically configure partitioning แล้วคลิกปุ่ม Done

   Snap13

12. ถ้ามีหน้าต่างด้านล่างปรากฏขึ้นมาให้คลิกปุ่ม Reclaim space ที่มีหน้าต่างด้านล่างเพราะฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มีการแบ่ง
พาร์ทิชั่นอยู่ก่อนแล้ว

    Snap14

13. คลิกเลือกรายการบนสุดตามภาพแล้วคลิกปุ่ม Delete all ด้านล่างเพื่อลบพาร์ทิชั่นทั้งหมด

    Snap15

14. จากนั้นคลิกปุ่ม Reclaim space ด้านล่าง

    Snap16

15. คลิกรายการ NETWORK & HOST NAME

    Snap17

16. ใส่ชื่อ Host name ตามต้องการ

    Snap18

17. คลิกเลือกที่ชื่อการ์ดแลนใบแรกตามภาพ ให้จำชื่อการ์ดแลนไว้ด้วยครับเพราะต้องใช้ในภายหลัง

    Snap19

18. จากนั้นคลิกปุ่ม Configure... ด้านล่าง 

    Snap20

19. คลิกปุ่ม IPv4 Settings แล้วตั้งค่า IP  Network  Gateway  DNS  ตามต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save

    Snap21

20. แล้วก็คลิกปุ่มด้านขวามือให้เป็น ON เราก็จะเห็นค่าต่างๆที่เราใส่ไปเมื่อสักครุ่

    Snap23

21. ถ้าจะตั้งค่าการ์ดแลนใบที่ 2 ก็ทำเหมือนการ์ดแลนใบที่ 1 เมื่อทำเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Done ด้านบนของหน้าต่าง

    Snap24

22. เมื่อพร้อมแล้วก็คลิกปุ่ม Begin Installation เพื่อเริ่มติดตั้ง CentOS 7

    Snap25

23. ขณะที่โปรแกรมกำลังติดตั้งเราก็คลิกรายการ ROOT PASSWORD เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านของ USER ROOT

    Snap26

24. ใส่รหัสผ่าน ROOT ตามต้องการให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง สังเกตว่ารหัสผ่านปลอดภัยหรือไม่จะมีข้อความบอกด้านข้างเช่น Good เป็นต้น เมื่อทำเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Done ด้านบนของหน้าต่าง

    Snap27

25. จากนั้นก็คลิกรายการ USER CREATION เพื่อเพิ่ม USER อีกหนึ่งคน

    Snap28

26. ตั้งค่า USER ตามต้องการ ตัวอย่างด้านล่างเพิ่ม USER ชื่อ kanon แต่รหัสผ่านยังอ่อนเกินไป (Weak)
จึงต้องตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

    Snap29

27. ตั้งค่ารหัสผ่านให้ยาวๆ ไปเลยก็จะมีข้อความบอกว่า Strong รหัสผ่านใช้ได้ดี แต่...จำให้ได้นะครับว่าใส่อะไรไป
แล้วก็คลิกปุ่ม Done

    Snap31

28. จากนั้นก็รอให้ CentOS 7 ติดตั้งต่อไปสักครู่ใหญ่ๆ เมื่อติดตั้งเสร็จก็คลิกปุ่ม Reboot ด้านล่างเพิ่มเริ่มระบบใหม่อีกครั้ง

    Snap32

29. เครื่องกำลัง Reboot

    Snap33

30. เครื่องคอมพิวเตอร์จะเปิดแผ่น DVD ออกมาให้เรารีบนำแผ่น DVD ออกอย่างรวดเร็ว

    Snap35

31. เมื่อ Boot เครื่องอีกครั้งจะมีหน้าต่าง Login ให้เราคลิกที่ชื่อ Administrator แต่ถ้าต้องการ Login ด้วย USER ROOT ให้คลิกที่ข้อความ Not Listed? (ดูข้อ 33)

    Snap36

32. ใส่รหัสผ่านของ Administrator ลงไป ในที่นี้คือ USER kanon ที่เพิ่มเข้าไปนั่นเองเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Login

    Snap37

33. แล้วก็ใส่ชื่อ USER ROOT จากนั้นก็คลิกปุ่ม Login พร้อมใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อย

    Snap39

34. เมื่อเข้าสู่ GUI ของ CentOS 7 จะมีหน้าต่างด้านล่างปรากฏขึ้นมาให้คลิกเลือกตามภาพ

    Snap41

35. คลิกปุ่ม Next

    Snap42

36. คลิกปุ่ม Start using CentOS Linux

    Snap43

37. ตรวจสอบการตั้งค่าการ์ดแลนโดยการคลิกรายการ Applications เลือกรายการ System Tools แล้วเลือกรายการ Settings

    Snap44

38. คลิกเลือกรายการ Network

    Snap45

39. คลิกที่การ์ดแลนใบแรกแล้วก็ตรวจสอบการปรับแต่งค่าต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วยการคลิกปุ่ม Config ข้อ 40

    Snap46

40. ปุ่ม Config

    Snap47

41. วิธีออกจากระบบ ให้คลิกรายการ Administrator ด้านบนขวามือของหน้าต่าง แล้วเลือก Log Out แต่ถ้าท่าน Login ด้วย USER ROOT จะมีรายการ Restart และ Shutdown ขึ้นมาให้เลือกใช้งานด้วย

    Snap48

42. คลิกปุ่ม Log Out ก็จะเป็นการออกจากระบบ

    Snap49

43. ถ้าจะปิดเครื่องให้คลิกปุ่ม ตามภาพด้านล่าง ที่ด้านบนขวามือของหน้าต่าง แล้วเลือกรายการ Restart หรือ Shutdown

    Snap50