บทความนี้เป็นการแนะนำวิธีติดตั้ง CentOS 7 และโปรแกรมเสริมอื่นๆ โดยทดลองทำด้วยเครื่อง IBM X3400 ภาพที่นำเสนอในบทแรกๆ จะเป็นภาพที่ไม่สวยงาม ไม่คมชัด เพราะใช้วิธีติดตั้งพร้อมถ่ายภาพด้วยมือถือแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นบทความให้ทุกท่านได้อ่าน        

      ในการเรียนรู้วิธีติดตั้งระบบ Web Server ด้วย CentOS 7 เราต้องเตรียมความพร้อมก่อนดังนี้
      1. ดาวน์โหลด CentOS 7 ได้ที่เว็บไซต์  http://mirror1.ku.ac.th/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso 

          เมื่อได้ไฟล์ CentOS 7 มาแล้วก็เขียนลงแผ่น DVD ให้เรียบร้อย
      2. โปรแกรม SSH ใช้ Remote Server ดาวน์โหลดที่ http://www.cc.kmutt.ac.th/download/SSHSecureShellClient-3.2.9.exe

      ในการติดตั้ง CentOS 7เราจะติดตั้ง Packages ทึ่จำเป็นต่างๆ เช่น  Apache  PHP  MySQL  FTP  NTP  
ฯลฯ

      เนื้อหาการติดตั้งจะทยอยนำขึ้นเว็บเรื่อยๆ ครับ... :)